Archives

Zmiany w Statucie Spółki

30/09/2016|Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport Bieżący nr 16/2016 [30.09.2016] Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym do Spółki doręczone zostało postanowienie Sądu […]

Read More

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Bioerg S.A.

29/09/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 7/2016 [29.09.2016] Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent” albo “Spółka”) niniejszym w nawiązaniu do raportu nr 06/2016 opublikowanego przez Spółkę w dniu […]

Read More

Zamiar zmniejszenia udziałów w spółce Bioerg S.A.

26/09/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 6/2016 [26.09.2016] Zarząd Spółki pod firmą United Spółka Akcyjna (dalej “Emitent” lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął zamiar zmniejszenia posiadania akcji […]

Read More