Archives

Nabycie akcji Bioerg S.A.

28/12/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 8/2016 [28.12.2016] Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki pod firmą United Spółka Akcyjna (dalej “Emitent” lub “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu […]

Read More

Korekta raportu za III kwartał 2016 roku

06/12/2016|Raporty okresowe | 2 Min Read

Raport Kwartalny nr 21/2016 Zarząd spółki United S.A. przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu za III kwartał 2016 roku. Przyczyną korekty jest zmiana polityki rachunkowości obowiązująca z mocą od 1 […]

Read More

Korekta raportu za II kwartał 2016 r.

06/12/2016|Raporty okresowe | 2 Min Read

Raport Kwartalny nr 20/2016 Zarząd spółki United S.A. przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu za II kwartał 2016 roku. Przyczyną korekty jest zmiana polityki rachunkowości obowiązująca z mocą od 1 […]

Read More

Korekta raportu za I kwartał 2016 roku

06/12/2016|Raporty okresowe | 2 Min Read

Raport Kwartalny nr 19/2016 Zarząd spółki United S.A. przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu za I kwartał 2016 roku. Przyczyną korekty jest zmiana polityki rachunkowości obowiązująca z mocą od 1 […]

Read More

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

01/12/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący nr 18/2016 [1.12.2016] Zarząd spółki pod firmą United S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania […]

Read More