Raport Bieżący nr 1/2017 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. 1.Raport kwartalny za […]

Read More