Raport Kwartalny nr 3/2017 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: “Emitent”) przekazuje raport za I kwartał 2017 roku. Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego […]

Read More