Archives

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki w dniu 29.06.2017 r.

29/06/2017|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 6/2017 Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje […]

Read More

Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku

08/06/2017|Raporty bieżące | 3 Min Read

Raport bieżący z plikiem 2/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki United S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, iż w […]

Read More

Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku

08/06/2017|Raporty bieżące | 3 Min Read

Raport Bieżący nr 7/2017   Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził […]

Read More