Raport Bieżący nr 13/2017 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31.10.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę […]

Read More