Archives

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

26/01/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 3/2018 Zarząd Spółki United S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w […]

Read More

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

25/01/2018|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport 1/2018 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. 1.Raport kwartalny za I kwartał […]

Read More

Otrzymanie oświadczenia akcjonariuszy spółki iAlbatros Group S.A., w której United S.A. posiada znaczne zaangażowanie

25/01/2018|Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport bieżący 2018 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że otrzymał od Porozumienia Akcjonariuszy iAlbatros Group S.A. oświadczenie, którego treść przekazuje w załączeniu. Zdaniem Zarządu […]

Read More

Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 rok

21/01/2018|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 2/2018 Zarząd UNITED S.A. (? Emitent?, ?Spółka?) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za […]

Read More