Archives

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.06.2018 r.

22/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej “Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie […]

Read More

Aktualna struktura akcjonariatu

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 6/2018 Zarząd UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej “Emitent”_ informuje, iż w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez podmioty blisko związane z […]

Read More

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Spółka” przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na […]

Read More

Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 4/2018 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% od Spółki Delmont Capital LLC.   Załącznik: Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_zaangazowania_ponizej_5%25_w_kapitale_UTD_18052018.pdf

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki United S.A. za I kwartał 2018 roku

14/05/2018|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Raport okresowy 7/2018 Zarząd United S.A. ( dalej: “Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za I kwartał 2018 roku.

Read More