Archives

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.

19/06/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 7/2018 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 […]

Read More

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r.

18/06/2018|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 9/2018 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: ?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 18.06.2018 r., które odbyło się o […]

Read More