Archives

Informacja dotycząca otrzymanych pozwów sądowych oraz zabezpieczenia

28/08/2018|ESPI, Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport bieżący nr 9/2018 Emitent informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca 2018 r. sygn. akt […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za II kwartał 2018 roku

14/08/2018|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Raport kwartalny 10/2018 Zarząd United S.A. (dalej “Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2018 roku.

Read More