Archives

Skonsolidowany raport roczny Spółki United za 2018 rok

21/03/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 4/2019 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki United S.A. za 2018 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 […]

Read More

Jednostkowy raport roczny United S.A. za 2018 rok

21/03/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 3/2019   Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika […]

Read More

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

19/03/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący 2/2019 Zarząd United S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w związku z przekazanymi uwagami biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 skutkującymi koniecznością ponownej weryfikacji […]

Read More