Archives

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnmego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.

17/05/2019|EBI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | EBI | 6/2019 Zarząd spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy spółki United S.A. za I kwartał 2019 roku

14/05/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 5/2019 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § […]

Read More