Archives

Informacje dotyczące ZWZ Spółki po przerwie wyznaczonego na 8.07.2019 r.

27/06/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

EBI 9/2019 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. informuje, iż w protokole ze […]

Read More

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

24/06/2019|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu […]

Read More

Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019

13/06/2019|EBI | 1 Min Read

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2019 r.o godzinie 09:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej […]

Read More

Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.

07/06/2019|EBI | 2 Min Read

Zarząd UNITED S.A. (Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego […]

Read More