Archives

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki po przerwie, które odbyło się w dniu 08.07.2019 r.

09/07/2019|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu […]

Read More

Treść uchwał podjętych przez ZWZ United S.A. po przerwie w dniu 8.07.2019 r.

08/07/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący 10/2019 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie, które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 08.07.2019 […]

Read More