Archives

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United

20/03/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 3/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok

20/03/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 2/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr […]

Read More