Archives

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.

27/05/2020|EBI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | EBI | 5/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.

15/05/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 4/2020 Spółka United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. Jan Karaszewski – Prezes Zarządu Załączniki: UNITED Q1_2020.pdf

Read More