Archives

Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną

24/06/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 3/2020   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki pod firmą United S.A. z […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

24/06/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 2/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2020 roku zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji od Spółki Polish […]

Read More

Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.

24/06/2020|ESPI | 1 Min Read

Raport bieżący nr 1/2020   Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w […]

Read More

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

24/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 9/2020 W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym […]

Read More

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 8/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. W związku z […]

Read More

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 7/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej […]

Read More

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 6/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które […]

Read More