Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na okres nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Klomfasowi.

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Klomfasa.

Podstawa prawna § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys PZ United- P. Klomfas.pdf

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

Bieżący | ESPI | 4/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu wczorajszym tj. 30.06.2020 roku zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji od Spółki BRAS S.A.

Spis załączników:

ZAWIADOMIENIE_BRAS_SA.pdf

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.07.2020 r. Pan Jan Karaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 1.07.2020 r.

Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu