Archives

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy – korekta

16/11/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

EBI | 15/2020 Zarząd Spółki United S.A. w nawiązaniu do raportu (EBI 14/2020) z dnia 16.11.2020 r. przekazuje w załączniku korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy

16/11/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 14/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu Załączniki: UNITED Q3_2020.pdf

Read More

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

15/11/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

ESPI | 10/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More