Archives

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana siedziby Spółki

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 14/2020 Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd […]

Read More

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 13/2020 Zarząd spółki New Tech Venture S.A., _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd […]

Read More

Piąte wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 12/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złozenia dokumentów akcji

07/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 11/2020   Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]

Read More