Raport bieżący 1/2021 Zarząd spółki pod firmą NEW TECH VENTURE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. 1. […]

Read More