Archives

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

21/01/2021|EBI | 1 Min Read

Raport bieżący 1/2021 Zarząd spółki pod firmą NEW TECH VENTURE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. 1. […]

Read More

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana siedziby Spółki

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 14/2020 Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd […]

Read More

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 13/2020 Zarząd spółki New Tech Venture S.A., _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd […]

Read More

Piąte wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 12/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złozenia dokumentów akcji

07/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 11/2020   Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy – korekta

16/11/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

EBI | 15/2020 Zarząd Spółki United S.A. w nawiązaniu do raportu (EBI 14/2020) z dnia 16.11.2020 r. przekazuje w załączniku korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy

16/11/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 14/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu Załączniki: UNITED Q3_2020.pdf

Read More

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

15/11/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

ESPI | 10/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Drugie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

16/10/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

ESPI | 9/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

30/09/2020|ESPI | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 8/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie

10/09/2020|ESPI | 1 Min Read

ESPI | 7/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 10.09.2020 roku zawiadomienie od Pana Sławomira Czajki. Zawiadomienie_10.09.2020.pdf  

Read More

informacja o planowanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta

08/09/2020|ESPI | 2 Min Read

ESPI | 6/2020 Zarząd United S.A. _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż Zarząd spółki zależnej Emitenta- NCF S.A. _dalej: “NCF”, “Spółka przekształcana”_ w dniu wczorajszym tj. 07.09.2020 r. na posiedzeniu Zarządu […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie

03/09/2020|ESPI | 1 Min Read

ESPI | 5/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 03.09.2020 roku zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji od Pana Sławomira Czajka. United_zawiadomienie_o_zbyciu[20492].pdf  

Read More

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2020 r.

14/08/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

EBI | 13/2020 Zarząd Spółki United S.A. („dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 60 pkt 1 […]

Read More

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

05/08/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 12/2020 Zarząd spółki United S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom […]

Read More

Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

02/07/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

01/07/2020|ESPI | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 4/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu wczorajszym tj. 30.06.2020 roku zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji od Spółki BRAS […]

Read More

Rezygnacja Prezesa Zarządu

01/07/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.07.2020 r. Pan Jan Karaszewski złożył […]

Read More

Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną

24/06/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 3/2020   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki pod firmą United S.A. z […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

24/06/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 2/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2020 roku zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji od Spółki Polish […]

Read More

Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.

24/06/2020|ESPI | 1 Min Read

Raport bieżący nr 1/2020   Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w […]

Read More

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

24/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 9/2020 W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym […]

Read More

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 8/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. W związku z […]

Read More

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 7/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej […]

Read More

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 6/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które […]

Read More

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.

27/05/2020|EBI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | EBI | 5/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.

15/05/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 4/2020 Spółka United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. Jan Karaszewski – Prezes Zarządu Załączniki: UNITED Q1_2020.pdf

Read More

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United

20/03/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 3/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok

20/03/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 2/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr […]

Read More

Terminy przekazywania raportów w 2020 roku

30/01/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 1/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.   1. […]

Read More