Archives

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

21/01/2021|EBI | 1 Min Read

Raport bieżący 1/2021 Zarząd spółki pod firmą NEW TECH VENTURE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. 1. […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy – korekta

16/11/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

EBI | 15/2020 Zarząd Spółki United S.A. w nawiązaniu do raportu (EBI 14/2020) z dnia 16.11.2020 r. przekazuje w załączniku korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy

16/11/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 14/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu Załączniki: UNITED Q3_2020.pdf

Read More

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2020 r.

14/08/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

EBI | 13/2020 Zarząd Spółki United S.A. („dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku Jednostkowy i Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 60 pkt 1 […]

Read More

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

05/08/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 12/2020 Zarząd spółki United S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom […]

Read More

Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

02/07/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie […]

Read More

Rezygnacja Prezesa Zarządu

01/07/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.07.2020 r. Pan Jan Karaszewski złożył […]

Read More

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

24/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 9/2020 W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym […]

Read More

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 8/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. W związku z […]

Read More

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 7/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej […]

Read More

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020

23/06/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 6/2020 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które […]

Read More

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.

27/05/2020|EBI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | EBI | 5/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.

15/05/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 4/2020 Spółka United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. Jan Karaszewski – Prezes Zarządu Załączniki: UNITED Q1_2020.pdf

Read More

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United

20/03/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 3/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok

20/03/2020|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 2/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr […]

Read More

Terminy przekazywania raportów w 2020 roku

30/01/2020|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | EBI | 1/2020 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.   1. […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

14/11/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Raport Kwartalny | EBI | 13/2019 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: […]

Read More

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

26/09/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

EBI | 12/2019 Zarząd spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki United S.A. za II kwartał 2019 r.

14/08/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny 11/2019 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 […]

Read More

Treść uchwał podjętych przez ZWZ United S.A. po przerwie w dniu 8.07.2019 r.

08/07/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący 10/2019 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie, które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 08.07.2019 […]

Read More

Informacje dotyczące ZWZ Spółki po przerwie wyznaczonego na 8.07.2019 r.

27/06/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

EBI 9/2019 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. informuje, iż w protokole ze […]

Read More

Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019

13/06/2019|EBI | 1 Min Read

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2019 r.o godzinie 09:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej […]

Read More

Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.

07/06/2019|EBI | 2 Min Read

Zarząd UNITED S.A. (Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego […]

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnmego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.

17/05/2019|EBI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | EBI | 6/2019 Zarząd spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy spółki United S.A. za I kwartał 2019 roku

14/05/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny | EBI | 5/2019 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny Spółki United za 2018 rok

21/03/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 4/2019 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki United S.A. za 2018 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 […]

Read More

Jednostkowy raport roczny United S.A. za 2018 rok

21/03/2019|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Roczny | EBI | 3/2019   Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika […]

Read More

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

19/03/2019|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący 2/2019 Zarząd United S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w związku z przekazanymi uwagami biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 skutkującymi koniecznością ponownej weryfikacji […]

Read More

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

12/02/2019|EBI | 1 Min Read

EBI 1/2019 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. 1.Raport kwartalny za I kwartał […]

Read More

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki United S.A. za III kwartał 2018 r.

14/11/2018|EBI, Raporty okresowe | 1 Min Read

Kwartalny 11/2018 Zarząd Spółki United S.A. (dalej: “Spółka”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Spółki za III kwartał 2018 roku.

Read More