Archives

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana siedziby Spółki

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 14/2020 Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd […]

Read More

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 13/2020 Zarząd spółki New Tech Venture S.A., _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd […]

Read More

Piąte wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

22/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 12/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złozenia dokumentów akcji

07/12/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący 11/2020   Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]

Read More

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

15/11/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

ESPI | 10/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Drugie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

16/10/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

ESPI | 9/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – […]

Read More

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

30/09/2020|ESPI | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 8/2020 Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie

10/09/2020|ESPI | 1 Min Read

ESPI | 7/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 10.09.2020 roku zawiadomienie od Pana Sławomira Czajki. Zawiadomienie_10.09.2020.pdf  

Read More

informacja o planowanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta

08/09/2020|ESPI | 2 Min Read

ESPI | 6/2020 Zarząd United S.A. _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż Zarząd spółki zależnej Emitenta- NCF S.A. _dalej: “NCF”, “Spółka przekształcana”_ w dniu wczorajszym tj. 07.09.2020 r. na posiedzeniu Zarządu […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie

03/09/2020|ESPI | 1 Min Read

ESPI | 5/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 03.09.2020 roku zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji od Pana Sławomira Czajka. United_zawiadomienie_o_zbyciu[20492].pdf  

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

01/07/2020|ESPI | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 4/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu wczorajszym tj. 30.06.2020 roku zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji od Spółki BRAS […]

Read More

Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną

24/06/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 3/2020   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki pod firmą United S.A. z […]

Read More

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

24/06/2020|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 2/2020 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2020 roku zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji od Spółki Polish […]

Read More

Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.

24/06/2020|ESPI | 1 Min Read

Raport bieżący nr 1/2020   Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w […]

Read More

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki po przerwie, które odbyło się w dniu 08.07.2019 r.

09/07/2019|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu […]

Read More

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

24/06/2019|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu […]

Read More

Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2019 roku

31/01/2019|ESPI | 2 Min Read

Raport bieżący nr 2/2019 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. 1. Raporty […]

Read More

Informacja na temat szantażu korporacyjnego wobec Emitenta oraz Prezesa Zarządu

16/01/2019|ESPI, Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd United S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w wyniku działania trzech osób fizycznych działających w porozumieniu Emitent oraz Prezes Zarządu Emitenta zostali poddani naciskom mającym […]

Read More

Informacja dotycząca otrzymanych pozwów sądowych oraz zabezpieczenia

28/08/2018|ESPI, Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport bieżący nr 9/2018 Emitent informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca 2018 r. sygn. akt […]

Read More

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.

19/06/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 7/2018 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 […]

Read More

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.06.2018 r.

22/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 3 Min Read

Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej “Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie […]

Read More

Aktualna struktura akcjonariatu

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 6/2018 Zarząd UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej “Emitent”_ informuje, iż w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez podmioty blisko związane z […]

Read More

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Spółka” przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na […]

Read More

Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 4/2018 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% od Spółki Delmont Capital LLC.   Załącznik: Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_zaangazowania_ponizej_5%25_w_kapitale_UTD_18052018.pdf

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

26/01/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 3/2018 Zarząd Spółki United S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w […]

Read More