Archives

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Spółka” przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na […]

Read More

Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

18/05/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 4/2018 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% od Spółki Delmont Capital LLC.   Załącznik: Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_zaangazowania_ponizej_5%25_w_kapitale_UTD_18052018.pdf

Read More

Lista Akcjonariuszy posiadających 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 21.02.2018 r.

26/02/2018|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd Spółki United S.A. dalej: “Spółka” przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 21 lutego 2018 r.:

Read More

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 21 lutego 2018 r.

21/02/2018|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 2/2018 Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2018 r. przez NWZ Spółki. Jan Karaszewski – Prezes Zarządu Załączniki: […]

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

26/01/2018|ESPI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 3/2018 Zarząd Spółki United S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w […]

Read More

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

25/01/2018|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport 1/2018 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. 1.Raport kwartalny za I kwartał […]

Read More

Otrzymanie oświadczenia akcjonariuszy spółki iAlbatros Group S.A., w której United S.A. posiada znaczne zaangażowanie

25/01/2018|Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport bieżący 2018 Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że otrzymał od Porozumienia Akcjonariuszy iAlbatros Group S.A. oświadczenie, którego treść przekazuje w załączeniu. Zdaniem Zarządu […]

Read More

Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 rok

21/01/2018|EBI, Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 2/2018 Zarząd UNITED S.A. (? Emitent?, ?Spółka?) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za […]

Read More

Powołanie Pezesa Zarządu

31/10/2017|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący nr 13/2017 Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31.10.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę […]

Read More

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki w dniu 29.06.2017 r.

29/06/2017|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 6/2017 Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje […]

Read More

Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku

08/06/2017|Raporty bieżące | 3 Min Read

Raport bieżący z plikiem 2/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki United S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, iż w […]

Read More

Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku

08/06/2017|Raporty bieżące | 3 Min Read

Raport Bieżący nr 7/2017   Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził […]

Read More

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

30/01/2017|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący nr 1/2017 Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie(“Emitent”, “Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. 1.Raport kwartalny za […]

Read More

Nabycie akcji Bioerg S.A.

28/12/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 8/2016 [28.12.2016] Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki pod firmą United Spółka Akcyjna (dalej “Emitent” lub “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu […]

Read More

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

01/12/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport Bieżący nr 18/2016 [1.12.2016] Zarząd spółki pod firmą United S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania […]

Read More

Zmiany w Statucie Spółki

30/09/2016|Raporty bieżące | 2 Min Read

Raport Bieżący nr 16/2016 [30.09.2016] Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym do Spółki doręczone zostało postanowienie Sądu […]

Read More

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Bioerg S.A.

29/09/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 7/2016 [29.09.2016] Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent” albo “Spółka”) niniejszym w nawiązaniu do raportu nr 06/2016 opublikowanego przez Spółkę w dniu […]

Read More

Zamiar zmniejszenia udziałów w spółce Bioerg S.A.

26/09/2016|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 6/2016 [26.09.2016] Zarząd Spółki pod firmą United Spółka Akcyjna (dalej “Emitent” lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął zamiar zmniejszenia posiadania akcji […]

Read More

Archiwum raportów

01/01/2016|Raporty bieżące, Raporty okresowe | 16 Min Read

Archiwum raportów spółki United SA.

Read More