Dla mediów

Backgrounder

UNITED SA (d. STOCKinfo SA) – notowana na NewConnect spółka, której przedmiotem działalności jest sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, pozyskiwanie finansowania na prowadzenie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej spółek podporządkowanych. Korzenie najstarszego z podmiotów (agencji marketingowej NCF Group) sięgają 2002 roku. Od tego czasu firma realizowała projekty dla takich marek jak: Martini, L’Oreal, Fiat, Garnier, Mlekpol czy Warka.

newConnect

 

Logo United (.png)