B.A.C.D. S.A.

Dawne INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., teraz B.A.C.D. S.A. obecnie przechodzi poprzez proces upadłości układowej. Po zakończeniu tego procesu zamierzamy wykorzystać tę spółkę notowaną na głównym rynku GPW jako wehikuł inwestycyjny lub też wykorzystać w procesie odwrotnego przejęcia przy wprowadzeniu na GPW innej spółki.

 

Obok Funduszy Inwestycyjnych Otwartych Inventum TFI S.A. oferuje także Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, które są dedykowane dla jednego Inwestora, bądź grupy Współinwestorów zainteresowanych wykorzystaniem zalet, jakie daje konstrukcja FIZ, w tym m.in. optymalizacją podatkową.

 

Towarzystwo działa na rynku od października 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem. W 2011 r. Inventum TFI, jako pierwsz
 

Udział w kapitale zakładowym: 9,99%

Strona www: inventumtfi.pl