Kwartalny 11/2018

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Spółki za III kwartał 2018 roku.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RQ3 UNITED