Kwartalny | EBI | 4/2020

Spółka United S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

UNITED Q1_2020.pdf