Komunikaty prasowe

Home Komunikaty prasowe

IV kw. 2013: United SA poprawia wyniki i zbroi się na kolejne inwestycje

Po czterech kwartałach 2013 roku podmiot inwestycyjny United SA wypracował 1,2 mln zł jednostkowego zysku netto. Spółka, nie tylko poprawiła wyniki finansowe, ale przygotowuje się do następnych przedsięwzięć. 

Komunikat prasowy_17.02.2014 (.pdf)


Blanka Rosenstiel w Radzie Nadzorczej DM IDMSA

Na wniosek UNITED SA do Rady Nadzorczej DM IDMSA powołanych zostało pięciu nowych członków. Wśród nich jest Blanka Rosenstiel – milionerka polskiego pochodzenia. Należący do inwestorki Polish American Investment Fund posiada poprzez United SA prawie 10 proc. akcji DM IDMSA i po otrzymaniu zgody KNF na przekroczenie progu 10 proc. zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie.

Komunikat prasowy_9.12.2013 (.pdf)


Polish American Investment Fund nabył 9,99% akcji DM IDM SA

Od 5 listopada Polish American Investment Fund (PAIF), którego udziałowcem jest Blanka Rosenstiel, stał się posiadaczem 9,99% akcji Domu Maklerskiego IDM SA. Amerykański fundusz nie wyklucza dalszego zaangażowania w krakowską spółkę.

Komunikat prasowy_5.11.2013 (.pdf)


United SA przejęta przez Polish American Investment Fund

Polish American Investment Fund (PAIF) nabył 50,01% akcji United SA. W ramach zawartej umowy od 24 października 2013 roku inwestycje funduszu znanej milionerki Blanki Rosenstiel będą prowadzone przez warszawską spółkę. Tym samym United SA może otrzymać aktywa o wartości 200 mln zł.

Komunikat prasowy_24.10.2013 (.pdf)


Grupa United z rekordowymi wynikami

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy United po pierwszym półroczu 2013 roku przekroczyły 6 mln zł i są najwyższe w dotychczasowej działalności. W analogicznym okresie roku ubiegłego wartość ta wyniosła 138 tys. zł. Zarząd United planuje dalszy organiczny rozwój grupy oraz akwizycje w branży marketingowej.

Komunikat prasowy_16.08.2013 (.pdf)


Emisja obligacji za 5 mln zł w grupie United

NCF Group Sp. z o.o., podmiot zależny United SA, wyemitował obligacje o wartości 5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w spółce marketingowej.

Komunikat prasowy_5.08.2013 (.pdf)


Grupa United sprzedała udziały w hotelu St. Bruno za 2,85 mln zł

10 czerwca 2013 roku NCF Group Sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną od United S.A. dokonała sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o., będącej właścicielem hotelu St. Bruno w Giżycku. Wartość transakcji wyniosła 2 855 000 zł.

Komunikat prasowy_12.06.2013 (.pdf)


Pierwsze skonsolidowane wyniki UNITED SA

UNITED SA po raz pierwszy opublikował skonsolidowane wyniki finansowe. W IV kwartale 2012 roku grupa kapitałowa warszawskiej spółki zrealizowała 3.274,6 tys. zł przychodów ze sprzedaży, a wypracowany zysk netto osiągnął wartość 719,2 tys. zł.  

Komunikat prasowy_15_02_2013 (.pdf)


STOCKinfo zmienia nazwę na United i buduje grupę

Lermacter Ltd., większościowy akcjonariusz STOCKinfo wprowadza spółkę na nowe tory. Zmianie uległa nazwa na United SA, a nowo wybrany zarząd już zapowiada akwizycje na rynku marketingowym.    

Komunikat prasowy_29_11_2012 (.pdf)