Media o United

IV kw. 2013: United SA poprawia wyniki i zbroi się na kolejne inwestycje

Po czterech kwartałach 2013 roku podmiot inwestycyjny United SA wypracował 1,2 mln zł jednostkowego zysku netto. Spółka, nie tylko poprawiła wyniki finansowe, ale przygotowuje się do następnych przedsięwzięć.

Newconnect.info (17.02.2014)


Polsko-amerykańska gra giełdowa

50 tygodni — tyle minęło od pojawienia się wśród polskich graczy giełdowych Blanki Rosenstiel, polonijnej milionerki, filantropki i konsul honorowej RP w Miami. W połowie lutego 2013 r. należący do niej Polish American Investment Fund (PAIF) zaczął zbierać z rynku akcje funduszu Idea TFI. To była pierwsza znana inwestycja milionerki w Polsce. Bardzo udana.

Puls Biznesu (3.01.2014)


DM IDM SA zwołał walne na wniosek United SA

Na wniosek akcjonariusza – spółki United S.A., współkontrolowanej przez fundusz należący do Pani Blanki Rosenstiel, Dom Maklerski IDMSA zwołał na 9 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma zająć się zmianami w składzie Rady Nadzorczej brokera.

Inwestycje.pl (13.11.2013)


IDM: Polish American Investment Fund nabył 9,99 proc. akcji DM IDM SA

Od 5 listopada br. Polish American Investment Fund (PAIF), którego udziałowcem jest Blanka Rosenstiel, stał się posiadaczem 9,99 proc. akcji Domu Maklerskiego IDM SA. Amerykański fundusz nie wyklucza dalszego zaangażowania w krakowską spółkę.

Interia.pl (5.11.2013)


United liczy na polonijnych inwestorów

Spółka, której głównym akcjonariuszem został fundusz Blanki Rosenstiel, będzie inwestować na GPW i NewConnect.

Puls Biznesu (28.10.2013)


Milionerka z pakietem akcji United

Nawet o 28 proc. drożały wczoraj akcje notowanej na NewConnect spółki United. Tak duża zwyżka kursu to efekt optymistycznej reakcji rynku na zakup przez Polish American Investment Fund pakietu kontrolnego akcji (50,01 proc.) w polskiej firmie.

Parkiet (25.10.2013)


United SA dostanie nawet 200 mln zł na inwestycje

Polish American Investment Fund kupił 50,01 procent akcji United SA. W ramach umowy inwestycje funduszu znanej milionerki Blanki Rosenstiel (na zdjęciu) będą prowadzone przez warszawską spółkę. Tym samym United SA może otrzymać aktywa o wartości 200 milionów złotych.

Money.pl (24.10.2013)


Sound of Music w Grupie NCF

Zespół agencji eventowej Sound of Music stworzył dział eventowy w firmir NCF Group. Specjalizująca się w w przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu marketingu bezpośredniego oraz shopper marketingu NCF poszerza kopetencje i wprowadza event do swojej oferty.

Meetingplanner.pl (12.09.2013)


Analiza techniczna United SA

Na przełomie maja i kwietnia wykres United S.A. odbił się od historycznego minimum na 20 groszach. Po dwóch tygodniach doszło do porażki byków na 48 groszach, niemniej druga połowa sierpnia przyniosła kolejną zwyżkę, jak dotąd – bardzo solidną.

Debiutync.pl (30.08.2013)


Grupa United z rekordowymi wynikami

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy United po pierwszym półroczu 2013 roku przekroczyły 6 mln zł i są najwyższe w dotychczasowej działalności. W analogicznym okresie roku ubiegłego wartość ta wyniosła 138 tys. zł. Zarząd United planuje dalszy organiczny rozwój grupy oraz akwizycje w branży marketingowej.

Interia.pl (16.08.2013)


UNITED – Emisja obligacji za 5 mln zł w Grupie

NCF Group Sp. z o.o., podmiot zależny United SA, wyemitował obligacje o wartości 5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w spółce marketingowej.

Newconnector.pl (5.08.2013)


Hotel St. Bruno zmienia właściciela

Za 2,85 mln złotych grupa United sprzedała udziały w giżyckim hotelu St. Bruno. Powodem sprzedaży były niesatysfakcjonujące wyniki finansowe luksusowego kompleksu.

Rzeczpospolita (12.06.2013)


United niezadowole z wyników. Sprzedaje udziały w hotelu

NCF Group, spółka zależna United S.A., dokonała sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Zamek Giżycki, będącej właścicielem hotelu St. Bruno w Giżycku. Wartość transakcji wyniosła 2 855 000 złotych.

Money.pl (12.06.2013)


Analiza techniczna UNITED SA

Ostatnią sesję instrumenty Emitenta zakończyły na sporym plusie, zbliżając się w rezultacie do oporu na 0,8 zł.

RynekNC.pl (23.04.2013)


Pierwsze skonsolidowane wyniki UNITED SA

UNITED SA (dawne STOCKinfo SA) po raz pierwszy opublikował skonsolidowane wyniki finansowe. W IV kwartale 2012 roku grupa kapitałowa warszawskiej spółki zrealizowała 3.274,6 tys. zł przychodów ze sprzedaży, a wypracowany zysk netto osiągnął wartość 719,2 tys. zł.

Interia.pl (15.02.2013)


DM IDM SA kupił akcje spółki United; ma ponad 13 proc.

DM IDM SA w wyniku objęcia 16.700.000 akcji United zwiększył zaangażowanie spółkę do 13,29 proc. w jej kapitale zakładowym i 13,24 proc. głosów na walnym.

Bankier.pl (25.01.2013)


STOCKinfo wypełnia obowiązek

19 listopada ub.r. GPW nałożyła na Spółkę obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności. Ostatniego dnia grudnia Emitent przekazał wymagany dokument.

DebiutyNC.pl (2.01.2013)


NewConnect. STOCKinfo zmienia nazwę na United i buduje grupę

Lermacter Ltd., większościowy akcjonariusz STOCKinfo wprowadza spółkę na nowe tory. Zmianie uległa nazwa na United SA, a nowo wybrany zarząd już zapowiada akwizycje na rynku marketingowym.

Inwestycje.pl (29.11.2012)


Wywiad z Janem Karaszewskim – Członkiem Zarządu Spółki NCF Group

Rozmowa z Janem Karaszewskim, Członkiem Zarządu Spółki NCF Group Sp. z o.o., o profilu działalności spółki, planowanym odwrotnym przejęciu STOCKInfo S.A. oraz o rynku NewConnect.

Newconnector.pl (10.07.2012)