BIOERG S.A.

BIOERG jest spółka akcyjną notowaną na rynku New Connect w Warszawie. W marcu 2016r. UNITED S.A. przejęła pakiet kontrolny tej spółki a następnie dokonała podwyższenia kapitału zakładowego uzyskując ponad 80% udziału w kapitale zakładowym. Do momentu przejęcia przez nas UNITED S.A. spółka BIOERG S.A. zajmowała się produkcją biodegradowalnych pojemników na odpady. Obecnie trwa proces opracowywania nowej strategii dla tej spółki.

 

Udział w kapitale zakładowym:  80%

Strona www: bioerg.pl