Raport Roczny nr 8/2016 [02.06.2016]

Zarząd UNITED S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

LIST_DO_AKCJONARIUSZY_UNITED_S.A.-3.pdfOPINIA_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_WRAZ_Z_RAPORTEM_Z_BADANIA_SPRAWOZDANIA_F-2.pdfOSWIADCZENIE_ZARZADU_UNITED_S.A._DO_RAPORTU_ROCZNEGO_ZA_ROK_2015.-4.pdfOSWIADCZENIE_ZARZADU_UNITED_S.A._DO_RAPORTU_ROCZNEGO_ZA_ROK_2015_(2)-5.pdfSPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_ROK_OBROTOWY_KONCZACY_SIE_31.12.2015_R.-0.pdfSPRAWOZDANIE_ZARZADU_UNITED_S.A._Z_DZIALALNOSCI_SPOLKI_W_2015_R.-1.pdf