Raporty EBI

Raport 16/2016

30.09.2016

Zmiany w Statucie Spółki


Raport 15/2016

12.08.2016

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.


Raport 14/2016

1.07.2016

Zmiana statutu spółki


Raport 13/2016

1.07.2016

Korekta raportu nr 12/2016


Raport 12/2016

1.07.2016

Zmiany w Zarządzie Spółki


Raport 11/2016

30.06.2016

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki


Raport 10/2016

30.06.2016

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016r.


Raport 9/2016

3.06.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016


Raport 8/2016

2.06.2016

Raport roczny Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.


Raport 7/2016

31.05.2016

Zawarcie umowy istotnej


Raport 6/2016

31.05.2016

Rozwiązanie umowy istotnej dla Emitenta


Raport 5/2016

30.05.2016

Korekta raportu bieżącego Emitenta nr 26/2015 – umowa znacząca


Raport 4/2016

13.05.2016

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 r.


Raport 3/2016

12.04.2016

UNITED SA Podpisanie umowy istotnej dla Spółki


Raport 2/2016

12.02.2016

UNITED SA Raport kwartalny za IV kwartał 2015 rok


Raport 1/2016

26.01.2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.


Raport 44/2015

30.10.2015

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.


Raport 43/2015

28.10.2015

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku


Raport 42/2015

9.10.2015

Zmiana adresu siedziby UNITED S.A.


Raport 41/2015

30.09.2015

Prognoza wyniku finansowego Emitenta na 2015 rok


Raport 40/2015

14.08.2015

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.


Raport 39/2015

14.08.2015

Korekta raportu EBI nr 22/2015 – raport Emitenta za I kwartał 2015 roku


Raport 38/2015

14.08.2015

Korekta raportu EBI nr 5/2015 5 – raport Emitenta za IV kwartał 2014 roku


Raport 35/2015

8.07.2015

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego emitenta


Raport 34/2015

8.07.2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Raport 33/2015

8.07.2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. wznowione po przerwie w dniu 7 lipca 2015 r.


Raport 32/2015

1.07.2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Raport 31/2015

1.07.2015

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Raport 30/2015

1.07.2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku


Raport 29/2015

23.06.2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UNITED za rok obrotowy 2014


Raport 29/2015

15.06.2015

Jednostkowy raport roczny UNITED S.A. za rok obrotowy 2014


Raport 29/2015

11.06.2015

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego UNITED S.A. oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie


Raport 28/2015

3.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał


Raport 27/2015

3.06.2015

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności


Raport 26/2015

3.06.2015

Objęcie obligacji przez UNITED S.A. – umowa znacząca


Raport 25/2015

29.05.2015

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.


Raport 24/2015

27.05.2015

Zawarcie umów przyrzeczonych – sprzedaż udziałów spółek zależnych


Raport 23/2015

15.05.2015

Sprzedaż udziałów spółek zależnych


Raport 22/2015

15.05.2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r.


Raport 21/2015

15.05.2015

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.


Raport 20/2015

7.05.2015

Oferta nabycia całego pakietu udziałów NCF Group Sp. z o.o. oraz akcji spółki NCF S.A.


Raport 19/2015

30.04.2015

Zakończenie subskrypcji akcji Emitenta serii H, I, J, K, L, M, N, O, P


Raport 18/2015

30.04.2015

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej


Raport 17/2015

24.04.2015

Zmiana uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego


Raport 16/2015

9.04.2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Raport 15/2015

9.04.2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. zwołane na dzień 8 kwietnia 2015 roku


Raport 14/2015

30.03.2015

Prognoza finansowa GK UNITED na rok 2015


Raport 13/2015

26.03.2015

Sprzedaż udziałów spółki zależnej do podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej UNITED


Raport 12/2015

17.03.2015

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego


Raport 11/2015

15.03.2015

Sprzedaż udziałów spółki wchodzącej w skład GK UNITED oraz podjęcie decyzji o zamiarze wprowadzenia spółki zależnej do obrotu w ASO na NewConnect


Raport 10/2015

12.03.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 kwietnia 2015 r. wraz z projektami uchwał


Raport 9/2015

3.03.2015

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki


Raport 8/2015

24.02.2015

Zawieszenie obrotu akcjami UNITED S.A. w związku z ich scaleniem


Raport 7/2015

20.02.2015

Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji UNITED S.A.


Raport 6/2015

20.02.2015

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań UNITED S.A.


Raport 5/2015

16.02.2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.


Raport 4/2015

13.02.2015

Rejestracja w KRS nowego adresu Emitenta oraz zmiany Statutu


Raport 3/2015

3.02.2015

Szacunkowe przychody ze sprzedaży GK UNITED za 2014 r.


Raport 2/2015

27.01.2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku


Raport 1/2015

13.01.2014

Śmierć Członka Rady Nadzorczej


Raport 48/2014

16.12.2014

Zmiana adresu UNITED S.A.


Raport 47/2014

7.11.2014

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. zwołane na dzień 13 października 2014 roku


Raport 43/2014

13.10.2014

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia UNITED S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 13.10.2014 r.


Raport 42/2014

26.09.2014

UNITED SA Wstrzymanie prac związanych z projektem – United D.A.G. (SL) Limited


Raport 41/2014

17.09.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 października 2014 r. wraz z projektami uchwał


Raport 40/2014

9.09.2014

Korekta raportów nr 32/2014 i 33/2014-raportu rocznego skonsolidowanego GK UNITED i raportu rocznego jednostkowego UNITED S.A. za 2013 rok


Raport 39/2014

2.09.2014

Nowa strategia działalności Emitenta


Raport 38/2014

1.09.2014

UNITED SA Korekta raportu EBI nr 37/2014 – raport Emitenta za II kwartał 2014 roku


Raport 37/2014

14.08.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014r.


Raport 36/2014

8.08.2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.


Raport 35/2014

1.07.2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r.


Raport 34/2014

16.06.2014

Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład portfela indeksu NCIndex30


Raport 31/2014

2.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał


Raport 30/2014

2.06.2014

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.


Raport 29/2014

26.05.2014

Informacja w sprawie obecnych zobowiązań Emitenta


Raport 28/2014

22.05.2014

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności


Raport 27/2014

22.05.2014

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji


Raport 26/2014

22.05.2014

Realizacja istotnej umowy – zbycie obligacji


Raport 25/2014

20.05.2014

Ubezprzedmiotowienie poręczenia kredytu udzielonego przez Emitenta


Raport 24/2014

19.05.2014

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.


Raport 23/2014

18.05.2014

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności


Raport 22/2014

18.05.2014

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji


Raport 21/2014

18.05.2014

Zawarcie umowy sprzedaży akcji


Raport 20/2014

16.05.2014

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności – zawarcie istotnej umowy


Raport 19/2014

16.05.2014

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji – zawarcie istotnej umowy


Raport 18/2014

16.05.2014

Zawarcie istotnej umowy


Raport 17/2014