Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki

Raport Bieżący 13/2020

Zarząd spółki New Tech Venture S.A., _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 11 grudnia 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 8/2020.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany nazwy Spółki z United SA na New Tech Venture S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

STATUT_UNITED_S.A._PO_ZMIANACH_WPROWADZONYCH_PRZEZ_ZWZ_23.06.2020.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *