Struktura akcjonariatu

 

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
 1. Polish American Investment Fund 3 770 125 36,39% 3 770 125 36,39%
 1. Porozumienie akcjonariuszy 519 113 5,01% 519 113 5,01%
 3.  Pozostali 58,6% 58,6%