United D.A.G. Limited (SL)

United D.A.G. (SL) Limited z siedzibą we Freeport, Sierra Leone (Afryka Zachodnia). Spółka powołana w kwietniu 2014 roku będzie zajmować się poszukiwaniem, wydobyciem i sprzedażą diamentów oraz złota. W najbliższym czasie United D.A.G. (SL) Ltd zamierza nabyć pierwszych 10 działek o powierzchni 4,4 ha położonych w obrębie Dalakuru Diang Chiefdom Koinadugu Distric (Sandia Village, Bambafobii Village of Sewa River), na których rozpocznie pilotażowy projekt wydobycia metodą odkrywkową. Szacunkowe koszty pilotażowego projektu na który składają się m.in. uzyskanie certyfikatów oraz pozwoleń, dokładna analiza geologiczna wykonywana przez europejskich specjalistów, a także wynajęcie firmy wykonującej pierwsze prace wydobywcze z w opinii zarządu nie powinny przekroczyć kwoty 450 tys. USD.

 

Udział w kapitale zakładowym:  100%