Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZWZA 23 czerwca 2020 r.
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r.

Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ UNITED S.A. 23.06.2020 R..pdf
ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 23.06.2020.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED 23.06.2020.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ UNITED 23.06.2020.pdf

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ UNITED 23.06.2020.pdf

 

 

ZWZA 8 lipca 2019 r. (wznowienie ZWZA z 13 czerwca 2019 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie odbyło się 8.07.2019 r. o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.

 

Dokumenty:

Protokół z ZWZ United S.A. z dnia 8.07.2019 r..pdf

Sprostowanie do aktu notarialnego z dnia 13.06.2019 r.- United S.A..pdf

Protokół z ZWZ United S.A. z dnia 13.06.2019 r..pdf

ZWOŁANIE ZWZ UNITED S.A. NA 13.06.2019.pdf

FORMULARZ Z WNIOSKIEM O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 13.06.2019.pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

 

 

Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lipca 2019 r. po przerwie i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Polish American Investment Fund
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 87,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,38%

2. Sławomir Czajka
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 249.262
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 249.262
Udział w liczbie głosów na WZA:5,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,41%