Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

ZWZA 8 lipca 2019 r. (wznowienie ZWZA z 13 czerwca 2019 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie odbyło się 8.07.2019 r. o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.

 

Dokumenty:

Protokół z ZWZ United S.A. z dnia 8.07.2019 r..pdf

Sprostowanie do aktu notarialnego z dnia 13.06.2019 r.- United S.A..pdf

Protokół z ZWZ United S.A. z dnia 13.06.2019 r..pdf

ZWOŁANIE ZWZ UNITED S.A. NA 13.06.2019.pdf

FORMULARZ Z WNIOSKIEM O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 13.06.2019.pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

 

 

Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lipca 2019 r. po przerwie i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Polish American Investment Fund
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 87,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,38%

2. Sławomir Czajka
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 249.262
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 249.262
Udział w liczbie głosów na WZA:5,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,41%