Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI

SŁAWOMIR KARASZEWSKI – PREZES ZARZĄDU
Jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji

Doświadczenie zawodowe:

1985 -1990 – Zastępca Kierownika Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych
Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas w Katowickim Gwarectwie Węglowym.
1990 -1992 – Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej oraz przewodniczący
Rady Pracowniczej Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas.
1992 – 1994 – Dyrektora Naczelny w Mysłowickim Przedsiębiorstwie
Budownictwa Inżynieryjnego i Przemysłowego p.p.
1994 – 2008 – Prezes Zarządu EMPEBEPE Holding S.A.
2003 – 2011 – Wiceprezes Zarządu PREF-BUD Sp. z o.o. pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu.
2011 – 2013 – Wiceprezes Zarządu w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o.
2013 – Prezes Zarządu Budopol Wrocław S.A.
2014- 2015 – Wiceprezes Zarządu B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej
04.2014 – 10-2015- Prezes Zarządu EFH. S.A.
03.2016 – nadal – Prezes Zarządu BIOERG S.A.

Członek Rad Nadzorczych:
2014 – 06.2016 Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej
04.2015 – nadal NCF S.A. Członek Rady Nadzorczej
01.2016 – nadal Arena S.A. – Członek Rady Nadzorczej
06.2014 – 06.2016 – Członek Rady Nadzorczej UNITED S.A.

   

RADA NADZORCZA

Izabela Karaszewska
Członek Rady Nadzorczej

Michał Tymczyszyn
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Karaszewski
Członek Rady Nadzorczej

Karzyna Mielczarek
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Moszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej