Władze spółki

ZARZĄD SPÓŁKI

JAN KARASZEWSKI – Prezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Izabela Weronika Karaszewska
Członek Rady Nadzorczej

Michał Mariusz Tymczyszyn
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Stanisław Karaszewski
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Moszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej