ESPI | 7/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 10.09.2020 roku zawiadomienie od Pana Sławomira Czajki.

Zawiadomienie_10.09.2020.pdf